جستجو
Close this search box.

شرایط تغییر سن در شناسنامه

Changing the age of birth certificate

اگرچه تغییر سن در شناسنامه ممنوع است؛ اما تحت شرایطی خاصی افراد می‌توانند به شکل کاملاً قانونی سن شناسنامه‌ای خود را تغییر داده و آن را کاهش یا افزایش دهند. در این مطلب مراحل قانونی تغییر سن را بررسی خواهیم کرد و همچنین خواهیم دید که حدود افزایش یا کاهش سن شناسنامه‌ای چقدر است. آیا تغییر سن […]

شرایط و مدارک مورد نیاز برای صدور شناسنامه المثنی

Duplicate birth certificate

گاهی افراد ممکن است بسته به شرایط، اطلاعات مندرج در شناسنامه خود را تغییر دهند؛ مانند تغییر نام، نام خانوادگی، تغییر سن در شناسنامه، حذف نام همسر از شناسنامه و غیره. بااین‌حال، اعتبار و ارزش شناسنامه بی‌تأثیر باقی می‌ماند و حفظ آن به همان اندازه که قبل از تغییر لازم بود برای فرد ضروری است. در صورت گم‌شدن […]

در صورت اشتباهات و اختلافات ثبتی چه باید کرد؟

Registration errors

با توجه به تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده، بیشترین میزان اشتباهات در قانون، متعلق به اشتباهات ثبتی است. اشتباه ثبتی شامل موضوعاتی چون اشتباه نوشتن متراژ ساختمان، اشتباه نوشتن شماره ملک موردنظر و موضوعاتی از این قبیل می‌شود. اشتباهات و اختلافات ثبتی ممکن است در مراحل متعددی هنگام ثبت اسناد رخ دهد. این اشتباهات می‌توانند برای صاحب سند […]