جستجو
Close this search box.

نحوه صحیح تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد تأثیر بسیار مهمی در فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری دارند. به همین دلیل است که تنظیم قراردادها تخصصی همیشه باید با نظارت افراد متخصص مانند وکلا انجام بپذیرد. تنظیم قراردادها باید مطابق با شرایط هر فرد انجام بگیرد. قرارداد چیست؟ «قرارداد بر اساس ماده 183 قانون مدنی به‌عنوان یک تعهد چندجانبه است که بین دو […]