جستجو
Close this search box.

جرم حمل و نگه داری اسلحه و انواع سلاح گرم

Carrying a weapon

بر اساس قانون ایران حمل بدون مجوز و غیرقانونی انواع سلاح، جرم محسوب می شود. این مجازات با توجه به نوع سلاح غیرمجاز و نحوه استفاده از آن متفاوت خواهد بود. آیا یا تعریف و انواع سلاح سرد و مهمات و سلاح گرم آشنا هستید؟ آیا مجازات حمل نگهداری غیرقانونی سلاح را می‌دانید؟ یا با جرم حمل اسلحه آشنایی دارید؟ […]