جستجو
Close this search box.

کدام یک از قراردادهای بانکی قابل ابطال می باشند؟ (چگونگی ابطال قرارداد)

Bank contract cancellation

ابطال قراردادهای بانکی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در مشاوره حقوقی در امور بانکی محسوب می‌شود. اینکه آیا قراردادهای بانکی قابل ابطال هستند، آیا مشتری می‌تواند به دلیل تخلف بانک قراردادی را باطل نماید و به‌طورکلی کدام نوع از قراردادهای بانکی ابطال پذیر هستند ازجمله سؤالاتی است که در این خصوص مطرح می‌شوند. در این مطلب تلاش […]