فهرست محتوا

شرب خمر

فهرست محتوا

شرب خمر چیست؟

شرب خمرکه در اصطلاح عامه تحت عنوان شراب خواری یا مصرف مشروبات الکلی نیز از آن یاد می شود از دو کلمه شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی مایعی که مست کننده باشد تشکیل شد است. لذا مقصود از شرب خمر استعمال و نوشیدن مشروبات الکلی می باشد.

درباره شرب خمر

شرب خمر با توجه به آثار روحی و روانی نامطلوبی که برای انسان در پی دارد ، در قوانین و احکام اسلامی ، ممنوع می باشد و برای آن مجازات هایی تعیین شده است. در واقع منبع و ماخذ ماده سکر آور اهمیت ندارد و صرفا جنبه مست کنندگی آن مورد توجه می باشد . به این معنی که بین شراب انگور یا خرما و یا کشمش و حتی شراب گندم و ارزن تفاوتی وجود ندارد و تمامی آنها به علت سکر آور بودن خمر محسوب می شوند.
نکته بعدی که حائز اهمیت است این است که ،بین نوشیدن و تزریق و تدخین مشروبات الکلی تفاوتی وجود ندارد و آنها هم جرم شناخته می‌شوند.

سُکر چه حالتی ست؟؟

حالتی که در آن عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف می‌شود، سُکر می گویند.  پس ماده‌ای که این حالت را در انسان ایجاد نکند، با چیزی که در قانون و فقه بیان شده متفاوت است. اعمال حد تنها برای فرد مسلمانی صورت می گیرد که مشروبات الکلی یا مسکر مصرف نماید . اما در فرد غیرمسلمان مصرف مشروبات الکلی عامل اعمال مجازات نمی باشد و صرفا حضور با حالت مستی در اماکن عمومی ، منجر به مجازات وی می شود.

اثبات شرب خمر

اثبات شرب خمر از سه طریق امکان پذیر است :

 1. اقرار
 2. شهادت
 3. علم قاضی

اقرار به این معنی است که خود شخص مجرم، صورت گرفتن جرم را از سمت خود اعلام کند. اقرار از طریق لفظ (یعنی صحبت کردن)، نوشتن و در صورت امکان پذیر نبودن این دو روش ،از طریق اشاره صورت می گیرد. اقرار در هر صورت باید شفاف و خالی از ابهام باشد. در مورد بعضی از جرایم مانند شرب خمر اقرار باید دوبار صورت بگیرد. فرد اقرار کننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراین اگر کسی تحت زور و اجبار و فشار روحی یا جسمی و یا با اکراه اقرار کند، آن اقرار پذیرفته نیست و فاقد اعتبار است.

شهادت بدین صورت است که فردی ثالث و خارج از دعوای شاکی و متهم، از رخ دادن جرم توسط یکی از آن دو، نزد قاضی اطلاع می‌دهد.شهادت درصورتی شرعی و قانونی محسوب می‌شود که قاضی آن را دارای حجیت و معتبر بداند. شرب خمر از جرایمی است که با شهادت دو مرد قابل اثبات است.شاهد در زمان شهادت باید دارای ویژگی های زیر باشد :

 1. بلوغ
 2. عقل
 3. ایمان (مسلمان باشد)
 4. عدالت
 5. طهارت مولد (حلال‌زاده باشد)
 6. ذینفع نبودن در موضوع
 7. نداشتن خصومت با طرفین‌یا‌یکی از آنها
 8. عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن
 • علم قاضی: در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی، لزومی به علم قاضی بعنوان یکی از شرایط اثبات شرب خمر نیست . از مفاد قانون مجاز اسلامی می توان فهمید علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است، مختص جرم خاصی نمی باشد.

شرب خمر در قرآن

علمای دین اسلام برای حکم به حرمت و نجاست شراب به چهار دلیل شرعی استناد نموده اند. این چهار دلیل عبارتند از  :

قرآن کریم ، سنت ، عقل ، اجماع

در آیات نورانی قرآن مجید در آیه 219 سوره بقره آنجا که خدا می فرماید؛ «…….. يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما إِثْمٌ کَبيرٌ……» یعنی؛ …… از تو حکم شراب و قمار را می پرسند بگو در آن دو گناهی بسیار بزرگ است و منافعی نیز برای مردم به همراه دارد، ولیکن ضرر آن دو بیش از منافع صوری آنها است .
در آیه مذکور شراب را رجس یعنی نجاست و کثافت و به معنای صفتی که در شخص ایجاد تنفر و دوری طبع انسان از آن می شود است.پس دلیل اصلی درخصوص نجاست شراب، روایات است. با توجه به اینکه نوشیدن مشروبات الکلی بواسطه از کار انداختن عقل و خرد ، باعث ایجاد دشمنی و کینه شده و با ایجاد خشم و شهوت ، انجام هر منکری را در نظر شخص عادی جلوه می دهد ،  از دیدگاه قرآن هرگونه مسکری نجس محسوب می شود.

مجازات شرب خمر

جرم شرب خمر یک جرم حدی است،به این معنی که شرایط جرم و مجازات آن در شرع بیان شده و قانونگذار هم این جرم و مجازات آن را از همین شرایط اقتباس کرده است . لازم به ذکر است تمام اعمالی که در رابطه با شرب خمر امکان وقوع دارد جرم محسوب شده و مشمول مجازات می شود.
این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. جرم حدی شامل نوشیدن مشروبات الکلی است و سایر اقدامات مثل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری محسوب می شوند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند فورا قابل تعقیب از سوی ماموران نیروی انتظامی هستند.
در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی 1392 قسمت حدود؛ مواد 264 و 265 و 266 و نیز در ماده 701 و 704 از کتاب پنجم 266 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است .
آنچنان که ماده 264 قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده 265 حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید.
در ماده 701 استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده 704 تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم میشود .

جریمه نقدی در شرب خمر

همانطور که میدانیم مجازات اصلی شرب خمر حد است که 80 ضربه تازیانه می باشد . مصرف علنی مشروبات در معابر را نیز علاوه بر حد به 2 ماه تا 6 ماه زندان تعیین کرده است .
در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/1387 ) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده 703 (اصلاحی 22/8/1378) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود .
واردکننده صرفنظر از مقدار آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده 704 قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد ».

سخن پایانی

امیدواریم هیچ وقت شاهد چنین پیش آمدهایی در زندگی شما نباشیم  . اما اگر گرفتار مسائلی از این قبیل شدید قطعا وکلای ما در موسسه حقوقی دادیستا بهترین راهنما و مشاور برای شما خواهند بود.

موسسه حقوقی دادیستا
موسسه حقوقی دادیستا

دادیستا با تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی در زمینه های متعدد تاسیس شده است

در حال بارگذاری ...