فهرست محتوا

ثبت شرکت

فهرست محتوا

ثبت شرکت چه مزایایی دارد؟

 •  جنبه قانونی

اولین مزیت و فایده ثبت شرکت، برخوردار شدن از جنبه قانونی است. این اقدام باعث می شود تا کلیه فعالیت های شرکت، جنبه قانونی پیدا کرده و از قابلیت پیگیری برخوردار شوند.

 •  دریافت کد کارگاهی

همچنین صاحبان این شرکت ها می توانند پس از ثبت شرکت یک کد تحت عنوان کد کارگاهی دریافت کنند. با برخورداری از چنین کُدی شما می توانید تمامی پرسنل و کارمندانتان را تحت پوشش بیمه قرار داده و از مزایای آن برخوردار شوید.

 •  جلب اعتماد مشتری

قطعا ثبت شرکت باعث می شود تا شغل شما، اسم و رسم دار شده و بدین طریق مشتری ارزش و اعتباری را برایتان قائل شود. بدین صورت او به شما اعتماد کرده و قطعا می دانید که اعتماد چقدر در بازاریابی تاثیرگذار است. بدین صورت شما مشتریان بیشتری را پیدا خواهید کرد.  این رشد و پیشرفت حتی میتواند به عرصه های بین المللی تسری یابد.

 •  شرکت در مناقصه ها و مزایده ها

با ثبت شرکت، شما میتوانید به صورت رسمی و قانونی شناخته شوید و در مزایده ها و مناقصه ها شرکت کنید. این فرایند باعث می شود تا قرارداد های کلانی را بسته و در نهایت به سود عالی برسید.

به منظور ثبت شرکت به چه مدارکی نیاز است؟

 •  شناسنامه و فتوکپی از آن تمامی اعضاء
 •  کارت ملی و فتوکپی از آن برای تمامی اعضاء
 •  پر کردن فرم تقاضانامه ثبت شرکت، ( این مورد با توجه به نوع شرکت متفاوت می باشد) لازم به ذکر است که امضا و اثر انگشت تمامی اعضا باید زیر این تقاضانامه درج گردد.
 •  تکمیل شرکت نامه با امضای کلیه شرکا
 •  تکمیل اساسنامه و امضا کلیه اعضاء
 •  صورت جلسه موسسین و اعضا هیات مدیره در دو نسخه با امضا کلیه موسسین و بازرسین
 •  اگر نیاز به مجوزی است بایستی این مجوز اخذ و ارائه گردد
 •  تاییدیه هیات مدیره
 •  چنانچه اعضا هیات مدیره و موسسین، اشخاص حقوقی باشند، لازم است تا این افراد حقوقی معرفی شوند. همچنین لازم است تا این مورد در روزنامه رسمی به چاپ برسد
 •  ارائه گواهی مبنی بر عدم سوء پیشینه، ارائه این مورد برای کلیه شرکا الزامی است.

چند نوع شرکت تجاری وجود دارد؟

گفتیم که برای ثبت شرکت لازم است تا تعیین شود که شرکت مورد نظر تجاری است یا مدنی. در ادامه انواع شرکت های تجاری را ذکر خواهیم کرد.  پیش از هر چیز لازم به ذکر است شرکت تجاری، شرکتی است که در آن اعضا، سرمایه ای اعم از پول، کالا و… را به منظور رسیدن به اهداف تجاری، میان خودشان گذاشته و سود حاصله را تقسیم می کنند.

 •  شرکت های سهامی

این شرکت به منظور انجام امور تجاری دایر شده و از سهام هم ارزش با تعداد یکسان به عنوان سرمایه سود می برد.

 •  شرکت تضامنی

این شرکت میان دو الی چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. در صورت ایجاد بدهی، شخص طلبکار می تواند هزینه مورد نظر را از هر یک از شرکا مطالبه نماید.

 •  شرکت با مسئولیت ‌محدود

این نوع شرکت رایج ترین نوع شرکتی است که در ایران وجود دارد. در چنین شرکتی هر یک از شرکا، به اندازه ای که سرمایه گذاشته است مسئول پرداخت دیون و بدهی ها خواهد بود.

 •  شرکت مختلط غیرسهامی

این شرکت میان چند نفر با مسئولیت محدود تشکیل می شود. در چنین شرکتی روابط میان افراد ( شرکا) تابع قوانینی است که در شرکت نامه قید گشته است.

 •  شرکت مختلط سهامی

این شرکت ترکیبی از شرکت سهامی و شرکت تضامنی می باشد.

 •  شرکت نسبی

به منظور ثبت چنین شرکتی لازم است تا دست کم دو شریک حاضر باشند. لذا مسئولیت شرکا، تابع میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

 •  شرکت تعاونی تولید و مصرف

در قانون تجارت گفته شده که این شرکت به دو قسم تقسیم می شود. شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف.

همانطور که گفته شد شرکت از شراکت می آید. ثبت شرکت روند مخصوص به خودش را دارد. در حقیقت این روند تابع نوع شرکتی است که شما قصد ثبتش را دارید. در این مقاله از انواع شرکت ها و مخصوصا انواع شرکت های تجاری گفتیم و همچنین مدارک لازم برای ثبت شرکت را معرفی نمودیم. گفتنی است ک ثبت شرکت به هیچ عنوان پروسه سختی نیست، فقط کافی است تا اصول اولیه را بدانیم. همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید برای انجام این مهم شخصا اقدام نکرده و از وکلای مجرب و یا مشاوران حرفه ای کمک بگیرید.

به منظور ثبت شرکت به چه مدارکی نیاز است؟

 •  شناسنامه و فتوکپی از آن تمامی اعضاء
 •  کارت ملی و فتوکپی از آن برای تمامی اعضاء
 •  پر کردن فرم تقاضانامه ثبت شرکت، ( این مورد با توجه به نوع شرکت متفاوت می باشد) لازم به ذکر است که امضا و اثر انگشت تمامی اعضا باید زیر این تقاضانامه درج گردد.
 •  تکمیل شرکت نامه با امضای کلیه شرکا
 •  تکمیل اساسنامه و امضا کلیه اعضاء
 •  صورت جلسه موسسین و اعضا هیات مدیره در دو نسخه با امضا کلیه موسسین و بازرسین
 •  اگر نیاز به مجوزی است بایستی این مجوز اخذ و ارائه گردد
 •  تاییدیه هیات مدیره
 •  چنانچه اعضا هیات مدیره و موسسین، اشخاص حقوقی باشند، لازم است تا این افراد حقوقی معرفی شوند. همچنین لازم است تا این مورد در روزنامه رسمی به چاپ برسد
 •  ارائه گواهی مبنی بر عدم سوء پیشینه، ارائه این مورد برای کلیه شرکا الزامی است.

چند نوع شرکت تجاری وجود دارد؟

گفتیم که برای ثبت شرکت لازم است تا تعیین شود که شرکت مورد نظر تجاری است یا مدنی. در ادامه انواع شرکت های تجاری را ذکر خواهیم کرد.  پیش از هر چیز لازم به ذکر است شرکت تجاری، شرکتی است که در آن اعضا، سرمایه ای اعم از پول، کالا و… را به منظور رسیدن به اهداف تجاری، میان خودشان گذاشته و سود حاصله را تقسیم می کنند.

 •  شرکت های سهامی

این شرکت به منظور انجام امور تجاری دایر شده و از سهام هم ارزش با تعداد یکسان به عنوان سرمایه سود می برد.

 •  شرکت تضامنی

این شرکت میان دو الی چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. در صورت ایجاد بدهی، شخص طلبکار می تواند هزینه مورد نظر را از هر یک از شرکا مطالبه نماید.

 •  شرکت با مسئولیت ‌محدود

این نوع شرکت رایج ترین نوع شرکتی است که در ایران وجود دارد. در چنین شرکتی هر یک از شرکا، به اندازه ای که سرمایه گذاشته است مسئول پرداخت دیون و بدهی ها خواهد بود.

 •  شرکت مختلط غیرسهامی

این شرکت میان چند نفر با مسئولیت محدود تشکیل می شود. در چنین شرکتی روابط میان افراد ( شرکا) تابع قوانینی است که در شرکت نامه قید گشته است.

 •  شرکت مختلط سهامی

این شرکت ترکیبی از شرکت سهامی و شرکت تضامنی می باشد.

 •  شرکت نسبی

به منظور ثبت چنین شرکتی لازم است تا دست کم دو شریک حاضر باشند. لذا مسئولیت شرکا، تابع میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

 •  شرکت تعاونی تولید و مصرف

در قانون تجارت گفته شده که این شرکت به دو قسم تقسیم می شود. شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف.

همانطور که گفته شد شرکت از شراکت می آید. ثبت شرکت روند مخصوص به خودش را دارد. در حقیقت این روند تابع نوع شرکتی است که شما قصد ثبتش را دارید. در این مقاله از انواع شرکت ها و مخصوصا انواع شرکت های تجاری گفتیم و همچنین مدارک لازم برای ثبت شرکت را معرفی نمودیم. گفتنی است ک ثبت شرکت به هیچ عنوان پروسه سختی نیست، فقط کافی است تا اصول اولیه را بدانیم. همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید برای انجام این مهم شخصا اقدام نکرده و از وکلای مجرب و یا مشاوران حرفه ای کمک بگیرید.

موسسه حقوقی دادیستا
موسسه حقوقی دادیستا

دادیستا با تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی در زمینه های متعدد تاسیس شده است

در حال بارگذاری ...