فهرست محتوا

فهرست محتوا

اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین دعاوی و شکایات علیه شرکت های آب منطقه ای است . شرکت های آب منطقه ای از زیر مجموعه های وزارت نیرو می باشند. صدور پروانه چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری از وظایف و اختیارات شرکت های منطقه ای آب است . مسئاله آب های زیر زمینی و کم آبی یکی از مشکلات فراگیر کشور در سالهای اخیر بویژه در استان هایی مانند استان فارس و سیستان و بلوچستان بوده است. در سال 1385 قانونی تحت عنوان (( قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری )) به تصویب رسید که بر اساس آن مقرر شد تمام اختلافات ناشی از اجرایی قانون مذکور و همینطور قانون توزیع عادلانه آب در کمیسیونی به نام (( کمسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی )) رسیدگی می شود. بنابراین صلاحیت گسترده ای به کمیسیون مذکور اعطاء گردید.

برخی مسائل کمیسیون امور آبهای زیر زمینی به شرح زیر است:

اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی

کمیسیون مذکور متشکل است از یک نفر قاضی با حکم ریاست قوه قضاییه ، یک نماینده از سازمان جهاد کشاورزی استان و یک نفر نماینده از جانب مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مربوطه. رای نهایی را قاضی عضو کمیسیون صادر می نماید و بر اساس قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری در هر استان کمیسیون برای رسیدگی به اقدامات مذکور تشکیل می گردد. برای نمونه کمیسیون مربوط به شرکت آب منطقه ای استان فارس در محل شرکت مذکور واقع در شیراز تشکیل می گردد. البته در ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 28/1/1390 هیات وزیران ، توضیحات بیشتری در مورد تخصص و شرایط اعضای کمیسیون مورد بحث ارائه شده است.

صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی

به موجب ماده واحده قانون تعیین و تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری ، اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای قانون یاد شده و هچنین قانون توزیع عادلانه آب در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی رسیدگی می گردد.

اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری

کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی از جمله کمیسیون های اداری است که رای صادره از آن در دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشد. شایان ذکر است در تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاهای آب فاقد پروانه بهره برداری تصریح شده است که رای کمیسیون ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ولیکن با تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری آرا کمیسیون مذکور از سوی اشخاص مقیم ایران ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. ( ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 )
شایان ذکر است می توان در کنار درخواست نقض رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی از شعبه رسیدگی کننده صدور دستور توقف اجرای رای کمیسیون را نیز تقاضا نمود. ولیکن صرف درخواست شاکی برای صدور دستور موقت و بدون لحاظ شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری تکلیفی برای قاضی یا قضات شعبه رسیدگی کننده برای صدور دستور موقت ایجاد نمی نماید .در دیوان عدالت اداری نیز رای صادره از شعبه بدوی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل شکایت در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

موسسه حقوقی دادیستا
موسسه حقوقی دادیستا

دادیستا با تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی در زمینه های متعدد تاسیس شده است

در حال بارگذاری ...