فهرست محتوا

مالیات های مستقیم

فهرست محتوا

اعتراض به رای هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم

مرجع قانونی اعتراض به میزان مالیات معینه برای اشخاص، هیات هل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نیست بلکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲44 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص دارای صلاحیت و اختیار می باشد.

رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قطعی و لازم الاجرا می باشد و قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد ولی از طریق شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض می باشند.

ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به‌ فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی ‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

تبصره 1 ـ در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت ‌حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت‌، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی ‌رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد کرد. رأی ‌صادره ‌از هیأت حل اختلاف ‌قطعی است‌.

تبصره 2 ـ در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت‌ اجرایی از این جهت باشد که مطالبة مالیات قانونی نیست مرجع‌ رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات‌ دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات ‌های‌ غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص ‌باید حل و فصل شود نخواهد بود.

عدم تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات¬های مستقیم در خصوص اعتراض به اقدامات اجرایی مالیاتی  :

مرجع رسیدگی به پرونده¬های مالیاتی که به اداره وصول و اجراء ارجاع گردیده و مؤدی نسبت به اقدامات اجرایی و یا به اجراء گذاردن مالیات قبل از قطعیت شکایت دارد، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد. (مستند: بند 41 قانون مالیات¬های مستقیم)

به طور کلی؛ اقدامات اجرایی مالیاتی، عبارت است از:

۱- مطالبه مالیات از مالیات دهنده یا اشخاصی که همراه با مالیات دهنده، مسئولیت تضامنی برای پرداخت مالیات دارند (همانند مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها و موسسات) تا مرحله بازداشت اموال و مزایده و فروش آنها

۲- اعمال جرایم مالیاتی

۳- تعقیب کیفری تحت عناوین راجع به جرایم مالیاتی

۴- محرومیت از معافیت های مالیاتی و بخشودگی های قانونی

۵- ممنوعیت خروج از کشور

۶- ابطال معاملات و نقل و انتقالاتی که به قصد فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته باشد

۷- ممنوعیت اشخاص از نقل و انتقال اموال و حقوق

۸- جلوگیری از صدور یا تمدید کارت بازرگانی

۹- جلوگیری از صدور یا تمدید پروانه کسب

۱۰- جلوگیری از ثبت شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکت ها

مدارک و ضمائم مورد نیاز:

  • تصویرمصدق رای (اجباری)
  • تصویر مصدق ابلاغ نامه ابلاغ شده (اجباری)
  • سایر ضمائم
موسسه حقوقی دادیستا
موسسه حقوقی دادیستا

دادیستا با تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی در زمینه های متعدد تاسیس شده است

در حال بارگذاری ...