فهرست محتوا

شورای عالی

فهرست محتوا

اعتراض به رای شورای عالی مالیاتی

بالاترین مرجع برای رسیدگی و حل اعتراضات و اختلافات مالیاتی نسبت به برگ تشخیص مالیاتی، شورای عالی مالیاتی است. البته قبل از این شورا اختلافات مالیاتی در هیات بدوی و هیات تجدید نظر مورد بررسی قرار می گیرد.
در تمام مراحل ذکر شده رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است و به ندرت به شورای عالی مالیاتی می رسد. اما اگرمودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی داشت، پس از طی مراحل قبلی وظیفه رسیدگی به شکایت بر عهده شورای عالی مالیاتی است. شورای عالی مالیاتی چیست
شورای عالی مالیاتی بالاترین مرجع برای رسیدگی و حل اعتراضات و اختلافات مالیاتی نسبت به برگ تشخیص مالیاتی، شورای عالی مالیاتی است. البته قبل از این شورا اختلافات مالیاتی در هیات بدوی و هیات تجدید نظر مورد بررسی قرار می گیرد.
در تمام مراحل ذکر شده رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است و به ندرت به شورای عالی مالیاتی می رسد. اما اگرمودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی داشت، پس از طی مراحل قبلی وظیفه رسیدگی به شکایت بر عهده شورای عالی مالیاتی است.
این شورا از مراجع رسیدگی به امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی است. وظیفه این شورا رسیدگی به شکایت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی است. مودی ظرف یک ماه پس از اعلام رای هیات حل اختلاف زمان دارد که به نسبت به رای مذکور در شورای عالی مالیاتی معترض شود.
شورای عالی مالیاتی 25 نفر هستند که متخصص در امور حسابداری، حسابرسی مالی و اقتصادی هستند. در صورتی که قوانین و مقررات موضوعه در هیات حل اختلاف رعایت نشود یا جریان رسیدگی به پرونده مالیاتی مودی نقض شود می­توانند به شورای عالی مالیاتی مراجعه کرده و اعتراض خود را اعلام نمایند.
تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند .

 • بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .
 • اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیراموراقتصادی ودارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید .
 • رسیدگی به آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع یا نقص رسیدگی ، مورد شکایت مودی یا اداره امورمالیاتی واقع شده باشد .
 • ارائه اظهار نظرهای فنی در خصوص مسائل مختلف مالیاتی.
 • تعیین میزان خسارت یا زیان وارده به دولت در اجرای بندهای 1 و 2 ماده 270 قانون مالیات های مستقیم.
 • مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
 • هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و … )
 • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.

مراحل اعتراض به برگ تشخیص (دادرسی مالیاتی) و مراحل ورود شورای عالی مالیاتی

اگر مودی به برگ تشخیص صادره برای دادرسی مالیاتی معترض باشد، اعتراض وی به صورت های زیر بررسی می گردد:

 1. ابتدا اعتراض به رییس امور مالیاتی (ممیز کل)ارجاع می شود. اگر ممیز کل تشخیص دهد که اعتراض مودی قابل رسیدگی است در پشت برگ تشخیص نظر خود را منعکس می کند و برگ قطعی صادر می شود.
 2. اگر ممیز کل مدارک و دلایل را کافی نداند پرونده به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می شود.
 3. اگر هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی رای خود را صادر کند و مودی نسبت به رای صادره معترض باشد، پرونده به هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی ارجاع می شود. مهلت ارائه اعتراض مودی نسبت به رای هیات بدوی 20 روز از تاریخ ابلاغ است.
 4.  اگر هیات تجدیدنظر رای خود را صادر کند و مودی معترض باشد پرونده به شورای عالی مالیاتی ارجاع می شود ( در مالیات بر ارزش افزوده مرحله شورای عالی مالیاتی وجود ندارد).
 5. اگر مودی به رای شورای عالی مالیاتی معترض باشد و یا قابل رسیدگی در این شورا و یا مرجع دیگری نباشد پرونده به هیات 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ارجاع می شود.(اعضای هیات 3 نفره توسط وزیر اقتصاد انتخاب می شود).
 6. و در نهایت اگر مودی به رای صادره توسط هیات 3 نفره معترض باشد پرونده و شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

مدارک و ضمائم مورد نیاز:

 • تصویرمصدق رای (اجباری)
 • گواهی قطعیت حکم (اجباری)
 • تصویر مصدق ابلاغ نامه ابلاغ شده (اجباری)
 • سایر ضمائم
موسسه حقوقی دادیستا
موسسه حقوقی دادیستا

دادیستا با تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی در زمینه های متعدد تاسیس شده است

در حال بارگذاری ...